Παγκόσμια Ημέρα: Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

28/4/2023 – Ασφαλές και Υγιές Περιβάλλον Εργασίας = Θεμελιώδες Δικαίωμα

Η Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 28 Απριλίου, με σκοπό να εστιάσει την προσοχή στην ανάγκη διατήρησης ασφαλών και υγιών συνθηκών εργασίας για όλους τους εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο.

Φέτος θα διερευνηθεί το ζήτημα του ασφαλούς και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος ως θεμελιώδης αρχή και δικαίωμα στην εργασία.

Κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Συνεδρίου για την Εργασία, τον Ιούνιο του 2022, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας αποφάσισε να συμπεριλάβει στις θεμελιώδεις αρχές και δικαιώματα στην εργασία «το ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον».

Η βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία αποτελεί σημαντικό ζήτημα και για την ΕΕ από τη δεκαετία του 1980. Με τη θέσπιση νομοθεσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθορίστηκαν τα ελάχιστα πρότυπα για την προστασία των εργαζομένων, επιτρέποντας ταυτόχρονα στα κράτη μέλη να διατηρούν ή να θεσπίζουν αυστηρότερα μέτρα. Όταν τέθηκε σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας, ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγινε νομικά δεσμευτικός, καθιστώντας την πολιτική για την υγεία και την ασφάλεια έναν ακόμη πιο σημαντικό τομέα της νομοθεσίας της ΕΕ.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία ( ΕΛΙΝΥΑΕ) σημειώνει ότι η Σύμβαση για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Νο. 155 και το Προωθητικό Πλαίσιο για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Νο. 187 έχουν αναγνωριστεί ως θεμελιώδεις συμβάσεις.

Με βάση την παραπάνω απόφαση, όλα τα μέλη-κράτη, ακόμα κι αν δεν έχουν επικυρώσει τις συμβάσεις αυτές, καθώς έχουν ήδη ενταχθεί ως μέλη της Οργάνωσης, έχουν υποχρέωση να σεβαστούν, να προωθήσουν και να πραγματοποιήσουν, με καλή πίστη και σύμφωνα με το Σύνταγμα, τις αρχές που αφορούν στα θεμελιώδη δικαιώματα και αποτελούν αντικείμενο των Συμβάσεων αυτών.

Η Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία είναι μια ευκαιρία για τους εργοδότες, τους εργαζόμενους, τις κυβερνήσεις και τους εργατικούς φορείς να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να συζητήσουν τρόπους βελτίωσης της υγείας και της ασφάλειας στον χώρο εργασίας.

Η ασφάλεια και η υγεία στην εργασία αποτελούν ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα τους εργαζομένους και τις οικογένειές τους, καθώς και την οικονομία και την κοινωνία συνολικά.

Ποιος είναι ο Napo;

Στο πλαίσιο των προετοιμασιών για την Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία που εορτάζεται στις 28 Απριλίου, κυκλοφόρησε επίσης η ανανεωμένη έκδοση της πρώτης ταινίας της σειράς με τον Napo.

Ο Napo είναι ο ήρωας μιας σειράς κινουμένων σχεδίων με σκοπό την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στους χώρους εργασίας. Οι ταινίες αυτές αποτελούν έναν εξαιρετικό τρόπο διάδοσης των βασικών αρχών της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) με έναν ελκυστικό και οικείο τρόπο.

Η ταινία της σειράς Napo «Σωστή σήμανση» – η οποία κυκλοφόρησε αρχικά το 1998 – παρέχει μια βασική εισαγωγή στη σήμανση και τα σύμβολα ασφάλειας στον χώρο εργασίας. Πρόκειται για έναν χρήσιμο οδηγό που απευθύνεται σε νέους εργαζομένους ή βοηθά τους πιο έμπειρους εργαζομένους να ανανεώσουν τις γνώσεις τους.

Πρέπει να είστε έτοιμοι να αντιδράσετε σωστά σε περίπτωση κινδύνου, απαγόρευσης, υποχρέωσης, έκτακτης ανάγκης ή πυρκαγιάς στον χώρο εργασίας! Ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον είναι θεμελιώδης αρχή και δικαίωμα, και ο Napo είναι εδώ για να βοηθήσει ώστε το δικαίωμα αυτό να γίνει πραγματικότητα για κάθε εργαζόμενο.

Παρακολουθήστε την ταινία της σειράς Napo

Αφίσα