Πολιτική Επιστροφών

Στον ιστότοπο της Restartlife.gr (ΜΠΑΚΟΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ), Ο πελάτης μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα της υπαναχώρησης 14 ημέρες από την ημερομηνία της παραγγελίας του και να ζητήσει επιστροφή χρημάτων και όχι απαραίτητα νέα παραγγελία, χωρίς να αιτιολογήσει την επιστροφή.  Ο έμπορος οφείλει να επιστρέψει τα χρήματα εντός 14 ημερών από την παραλαβή της αίτησης ακύρωσης. Ωστόσο, μπορεί να καθυστερήσει να επιστρέψει τα χρήματα εάν δεν λάβει την απόδειξη για την επιστροφή τους. Στα χρήματα που θα επιστραφούν πρέπει να περιλαμβάνονται τα έξοδα τραπέζης που μπορεί να προκύψουν, τα πληρώνει ο πελάτης.

Επιστροφή χρημάτων πραγματοποιείται σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας χρήσης της υπηρεσίας ή του προς παρακολούθηση σεμιναρίου με υπαιτιότητα της Εταιρείας Restartlife.gr (ΜΠΑΚΟΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ), και αδυναμίας επιδιόρθωσης του προβλήματος εντός δύο (2) εργασίμων ημερών.