ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

⋅Χρησιμοποιώντας την Ολιστική Προσέγγιση, η επιστημονική ομάδα της Restart™ σας παρέχει τα εργαλεία και τις τεχνικές που χρειάζεστε, για να αντιμετωπίσετε με επιτυχία περισσότερο και λιγότερο συνηθισμένα προβλήματα σε κάθε καμπή της ζωής.

⋅Χρησιμοποιώντας την Ολιστική Προσέγγιση και περισσότερη από 15ετή εμπειρία σε επιχειρησιακά περιβάλλοντα, η Restart™ παρέχει στις εταιρείες σεμινάρια, προσαρμοσμένα στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης  ώστε να ενισχύσετε τόσο την παραγωγικότητα όσο και την εργασιακή ικανοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού σας, την ασφάλεια και την υγεία όλων. Αποτελεί έτσι μια ανεκτίμητη επένδυση για κάθε μικρή και μεγάλη εταιρεία.

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Τόσο ο ασθενής όσο και ο θεραπευτής πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στην ψυχοθεραπεία. Η εμπιστοσύνη και η στενή σχέση ανάμεσα στους δύο είναι απαραίτητες για να συνεργαστούν αποτελεσματικά και να υπάρξει όφελος από την ψυχοθεραπεία.

COATCHING

Life Coaching – Health Coaching – Wellness Coaching – Business Coaching – Executive Coaching

Το coaching ξεκλειδώνει το δυναμικό ενός ανθρώπου για τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων του σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Τόσο ο ασθενής όσο και ο θεραπευτής πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στην ψυχοθεραπεία. Η εμπιστοσύνη και η στενή σχέση ανάμεσα στους δύο είναι απαραίτητες για να συνεργαστούν αποτελεσματικά και να υπάρξει όφελος από την ψυχοθεραπεία.

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Τόσο ο ασθενής όσο και ο θεραπευτής πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στην ψυχοθεραπεία. Η εμπιστοσύνη και η στενή σχέση ανάμεσα στους δύο είναι απαραίτητες για να συνεργαστούν αποτελεσματικά και να υπάρξει όφελος από την ψυχοθεραπεία.

FACEBOOK
TWITTER
INSTAGRAM
YOUTUBE

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Τόσο ο ασθενής όσο και ο θεραπευτής πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στην ψυχοθεραπεία. Η εμπιστοσύνη και η στενή σχέση ανάμεσα στους δύο είναι απαραίτητες για να συνεργαστούν αποτελεσματικά και να υπάρξει όφελος από την ψυχοθεραπεία.

COATCHING

Life Coaching – Health Coaching – Wellness Coaching – Business Coaching – Executive Coaching

Το coaching ξεκλειδώνει το δυναμικό ενός ανθρώπου για τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων του σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Τόσο ο ασθενής όσο και ο θεραπευτής πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στην ψυχοθεραπεία. Η εμπιστοσύνη και η στενή σχέση ανάμεσα στους δύο είναι απαραίτητες για να συνεργαστούν αποτελεσματικά και να υπάρξει όφελος από την ψυχοθεραπεία.

TAKE A LOOK

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua ut enim minim.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

RESTART LIFE

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ,

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

& ΤΡΑΥΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

JOIN TODAY

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ,
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΤΡΑΥΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ