Υπηρεσίες Coaching για εταιρείες

1. Coaching

Οι καταστάσεις κρίσεων που βιώνουμε επιτείνουν την ψυχολογική φθορά των ανθρώπων και των οργανισμών, δημιουργώντας περισσότερο από ποτέ την ανάγκη για εξατομικευμένη υποστήριξη: απώλειες ζωής, εργασιακές δυσκολίες, επαγγελματικές μεταβάσεις, ανασφάλεια, θέματα υγείας, προβλήματα ζωής (διαζύγιο, σχέσεις με τα παιδιά και τους συντρόφους) απασχολούν συχνά τα στελέχη των οργανισμών. Μπορείτε να τους υποστηρίξετε προσφέροντάς τους ατομικές συνεδρίες:

 • Life Coaching
 • Health Coaching
 • Wellness Coaching
 • Executive Coaching
 • Career Coaching
 • Business Coaching

Tα οφέλη του coaching είναι
Για τον εργαζόμενο

 • Ανάληψη πρωτοβουλίας για την επίτευξη στόχων
 • Αύξηση αυτοπεποίθησης & αυτογνωσίας
 • Ενίσχυση διαπροσωπικών σχέσεων & επικοινωνίας
 • Αύξηση παραγωγικότητας

• Για την εταιρεία

 • Γρηγορότερη ανάπτυξη στελέχους ή ομάδας
 • Ταχύτερη ένταξη νέων στελεχών στην ομάδα
 • Υποστήριξη κατά τη διάρκεια μεταβάσεων
 • Βελτίωση ενδοεταιρικής επικοινωνίας
 • Αύξηση παραγωγικότητας

Επιλέον, οι ατομικές συνεδρίες coaching μπορούν να υποστηριχθούν από ενδιάμεσες υπηρεσίες Τηλεφωνικής & Online επικοινωνίας.

2. Corporate Training

Μπορείτε να ενισχύσετε την καλλιέργεια ομαδικού κλίματος, συνεργασίας, εξαιρετικών διαπροσωπικών σχέσεων και παραγωγικότητας, προσφέροντας στις ομάδες σας σύγχρονες και αποτελεσματικές εκπαιδεύσεις:

 • Time management & Προτεραιοποίηση
 • Επιρροή
 • Θεωρίες Κινήτρων
 • Personal Branding
 • Ηγετικές Δεξιότητες
 • Συναισθηματική Νοημοσύνη
 • Αποτελεσματική Επικοινωνία
 • Τεχνικές Διαχείρισης Στρες

Ακόμα, μοναδικές και δημιουργικές team-building δραστηριότητες εντός ή εκτός του εταιρικού περιβάλλοντος σε ποικιλία θεματολογίας, με συχνή χρήση της δημιουργικής μεθοδολογίας points-of-you, σχεδιασμένης για να ενεργοποιεί ανάληψη και κατανόηση διαφορετικών πολύμορφων οπτικών πάνω σε οποιαδήποτε ανάγκη σας.

3. HR Consulting

Ο ρόλος των τμημάτων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού είναι περισσότερο κρίσιμος από ποτέ! Αποκτήστε τα απαραίτητα εφόδια:

 • Για να διαμορφώσετε αποτελεσματική στρατηγική προσλήψεων, που θα σας αποφέρει εξαίρετα στελέχη
 • Για να υλοποιείτε μια διαδικασία προσλήψεων που θα σας αναδεικνύει ως εξαίρετο εργοδότη
 • Για την αποτελεσματική αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού
 • Για τη διατήρηση των καλύτερων στελεχών και την ανάπτυξή τους
 • Για τη βελτίωση του οργανωσιακού κλίματος
 • Για τη διαχείριση αλλαγών και μεταβάσεων
 • Για τη βελτίωση των ενδοεταιρικών επικοινωνιών

Restart Life

Ξεκίνα Τώρα