Υπηρεσίες υγείας για εταιρείες

Η Restart έχει πάνω από 15 χρόνια εμπειρία στον χώρο των επιχειρήσεων, έχοντας συνεργαστεί με μεγάλες επιχειρήσεις, όπως η Εταιρεία Παπαδοπούλου και ο Όμιλος ΟΤΕ. Οι υπηρεσίες υγείας που παρέχουμε σε επιχειρήσεις συμπεριλαμβάνουν:

1. Εκπαιδεύσεις σε Πρώτες Βοήθειες

2. Εμβολιασμοί (αντιτετανικός, ηπατίτιδα Α/Β, αντιγριπικός)

3. Εκπαιδεύσεις για θέματα υγείας, προσαρμοσμένες στη θέση εργασίας

4. Συμβουλευτική ή coaching σε θέματα υγείας, ειδικά για εργαζόμενους με χρόνια νοσήματα

5. Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων Αγωγής & Προαγωγής Υγείας

Οι εκπαιδεύσεις σε θέματα υγείας περιλαμβάνουν:

  • Σωστή θέση εργασίας
  • Σωστή χρήση ΜΑΠ (Μέσα Ατομικής Προστασίας)
  • Χειρωνακτική διακίνηση φορτίου
  • Εργασία σε οθόνες

Οι υπηρεσίες αυτές ωφελούν τόσο τον εργαζόμενο, όσο και τον εργοδότη, καθώς:

  • Επιτρέπουν να προσαρμοστεί στις νομικές επιταγές
  • Βελτιώνουν την απόδοση του προσωπικού των επιχειρήσεων
  • Μειώνουν τις απουσίες λόγω ασθενειών και ατυχημάτων

 

 

Γιατί να προσφέρω υπηρεσίες υγείας

Η λήψη μέτρων για την προστασία της ασφάλειας και τις υγείας των εργαζομένων αποτελούν νομικές επιταγές, όπως αυτές αναφέρονται σε Ν. 1568/85, οδηγία 89/391/ΕΟΚ, Π.Δ. 186/1995 και στον Ν. 3850/2010. Ανάλογα με τη φύση και το είδος της επιχείρησης, ο εργοδότης μπορεί να έχει και επιπρόσθετες υποχρεώσεις τήρησης κανόνων ασφάλειας και υγείας αλλά και πρόληψης.

Όμως ο σημαντικότερος λόγος γιατί είναι σημαντικό για την εταιρεία να προσφέρει όσο πιο απλόχερα γίνεται σχετικές υπηρεσίες είναι η βελτίωση της υγείας και ευεξίας του ανθρώπινου δυναμικού της, που είναι και η σημαντικότερη επένδυσή της. Ξεχνάμε καμιά φορά πως όταν οι εργαζόμενοί μας δεν αισθάνονται τη στήριξη και το ενδιαφέρον του εργασιακού του πλαισίου, χάνουν και οι ίδιοι το ενδιαφέρον τους για τη δουλειά τους και για την εταιρεία τους. Σε περιόδους οικονομικής κρίσης, αντί να παραιτηθούν και να φύγουν, παραιτούνται και μένουν. Η παροχή υπηρεσιών υγείας, ευεξίας, coaching και συμβουλευτικής μέσα στο εταιρικό περιβάλλον αποτελεί κίνητρο και πηγή έμπνευσης για εργαζόμενους και εργοδότες εξίσου.

Restart Life

Ξεκίνα Τώρα