Υπηρεσίες Συμβουλευτικής για εταιρείες

1. Συμβουλευτική Ψυχολογία

Σε ατομικές ή ομαδικές συνεδρίες, που διενεργούνται από ψυχολόγους με γνωστική-συμπεριφορική κατεύθυνση, μπορείτε να βοηθήσετε τους εργαζομένους σας να επιλύσουν σύντομα εργασιακά ή προσωπικά προβλήματα, που αποτελούν τροχοπέδη και θέτουν σε κίνδυνο την εργασιακή τους αποτελεσματικότητα.

2. Διαχείριση Τραυματικών Συμβάντων

Αξιοποιώντας το αποτελεσματικό μοντέλο CISM (Critical Incident Stress Management), εξειδικευμένοι στη διαχείριση ψυχολόγοι υποστηρίζουν τη γρήγορη αντιμετώπιση κρίσιμων συμβάντων στον εργασιακό χώρο, όπως ένοπλες ληστείες, βία, ατυχήματα, αιφνίδια απώλεια εργαζόμενου, αναδιαρθρώσεις στη δομή και λειτουργία της εργασίας (π.χ. περικοπές, απολύσεις, συγχωνεύσεις, εξαγορές ή και απότομη ανάπτυξη μιας επιχείρησης), καθώς επίσης και συμβάντα εκτός εργασίας, όπως ένας ξαφνικός θάνατος στην οικογένεια, διάγνωση μιας απειλητικής για τη ζωή ασθένειας, κακοποίηση, διαζύγιο κ.ά.

3. Ενδυνάμωση των υπηρεσιών του Ιατρείου Εργασίας

Οι ψυχολόγοι μας συνεργάζονται με τους ιατρούς εργασίας της επιχείρησής σας για τη διαχείριση των χρονίως πασχόντων, των συνεπειών ατυχημάτων και συχνών


Γιατί να προσφέρω πρόγραμμα συμβουλευτικής υποστήριξης

Τα προγράμματα συμβουλευτικής υποστήριξης είναι ουσιαστικά ασφάλειες υγείας για τον νου. Στην Restart σχεδιάζουμε μαζί με τον εργοδότη προγράμματα κατάλληλα για τις ανάγκες μικρών και μεγάλων εταιρειών. Το προγράμματα αυτά μπορεί να προσφέρουν on site ή off site συμβουλευτική, μικρής ή μεγαλύτερης διάρκειας, δια ζώσης ή εξ αποστάσεως (τηλέφωνο, διαδικτυακές πλατφόρμες).

Το προγράμματα υποστήριξης έχουν αποδειχθεί σε έρευνες πολύτιμα όχι μόνο για τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους, αλλά και για τις ίδιες τις εταιρείες, βελτιώνοντας την εταιρική κουλτούρα. Προστατεύουν τις εταιρείες σε περιόδους ταχείας ανάπτυξης ή και συρρίκνωσης και ομαλοποιούν τις εταιρικές μεταβάσεις.

Επικοινωνήστε σήμερα με την Restart για να σχεδιάσουμε μαζί ένα πρόγραμμα σύμφωνο με τις ανάγκες και το όραμα της εταιρείας σας.

Restart Life

Ξεκίνα Τώρα